Over Avalon

Avalon is een stichting, gevestigd in Wommels (Friesland), die zich inzet voor duurzame plattelandsontwikkeling in Midden- en Oost-Europa en verder. Bijvoorbeeld door het opzetten van demonstratieboerderijen voor biologische landbouw, het ontwikkelen van landbouwmilieuprogramma's, het opleiden van trainers en het ontwikkelen van marketingkennis bij producenten.

Een duurzaam platteland geeft boeren een beter bestaan, biedt consumenten veilig voedsel en leidt tot een beter milieu en vitale natuur. Biologische landbouw en agrarisch natuurbeheer leveren een wezenlijke bijdrage aan dit doel en staan daarom centraal in de projecten en activiteiten van Avalon.

De rol van Avalon

Om de noodzakelijke samenwerking tussen boeren, de meestal nog jonge maatschappelijke organisaties en de (nog gewantrouwde) overheid tot stand te brengen, is een katalysator nodig. Die rol vervult Avalon met succes: in bijna twintig jaar heeft Avalon een netwerk opgebouwd van meer dan 130 organisaties. Inmiddels strekt dit netwerk zich over meer dan 25 landen uit en omvat het, naast groepen boeren, ook landbouwadviseurs, bedrijven in de marktketen, maatschappelijke organisaties, overheidsdiensten en wetenschappelijke instituten.